Franta Roman

Franta Roman

Autor se na české výtvarné scéně pohybuje již od roku 1995, kdy se v Českých Budějovicích (Dům umění) představil se svým prvním velkým projektem, nazvaným Tataku (zkoumal možnosti expresivní malby ve spojení s japonskou rytmickou hudbou). Od roku 1997...

Franta Roman

Autor se na české výtvarné scéně pohybuje již od roku 1995, kdy se v Českých Budějovicích (Dům umění) představil se svým prvním velkým projektem, nazvaným Tataku (zkoumal možnosti expresivní malby ve spojení s japonskou rytmickou hudbou). Od roku 1997 je odborným asistentem na Akademii výtvarných umění v Praze . Poloha tvorby Romana Franty se pohybuje ve většině případů v okruhu malby. Od samotného počátku má před sebou jasný koncept. Jedinečnost tohoto konceptu spočívá v tom, že reaguje na ty prostředky, které slouží malbě jako prostředky užívané k zobrazení něčeho mimo obraz. Obrazy se sdružují do jednotlivých cyklů, které vždy řeší jeden, prioritní problém. Mezi první se řadí kompozice jednoduchých geometrických ploch v základních barevných odstínech. Jako protiklad pak vznikl cyklus gestických a kaligrafických obrazů. V další etapě pak se objevila řada artefaktů s izolovanými detaily obrazů z dějin výtvarného umění. Následovaly detaily přírodních struktur (ovoce, kmeny stromů, listy agáve apod.). Vyústění těchto snah se objevilo v obrazech zaznamenávajících hemžení brouků (mandelinky) nebo jiných živočišných druhů (plazi).